Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0.00 

CHRÁNIME VAŠE SÚKROMIE

Pre čo najlepšie a najrýchlejšie vybavenie Vašich objednávok potrebujeme vedieť niektoré Vaše osobné údaje. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov(ďalej len “zákon”). Dozor nad ich bezpečím kontroluje Úrad ochrany osobných údajov Slovenskej Republiky.

Odoslaním objednávky dávate súhlas na spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa). Potrebujeme ich pre vybavenia a doručenia vašej objednávky, taktiež pre náš fakturačný systém.

V našom e-shope nezískavame žiadne informácie, ktoré by  týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky formy elektornického bankovníctva sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne len informáciu o úspešnosti / neúspešnosti platby, Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme  ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, neposkytujeme iným subjektom, nespriatúpňujeme. Výnimkou je  doručovateľská spoločnosť, ktorá Vaše meno, adresu a kontakt potrebuje pre doručenie zásielky. Doručovatelia sú taktiež viazaní ochranou osobných údajov. Vaše údaje použijú jednorazovo, len pre doručenie objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. V súlade zo zákonom  o ich aktualizáciu v prípade zmien, máte právo požiadať o ich likvidáciu po bezprostrednom vybavení objednávky, či požiadať o ich nepoužívanie na marketingové účely (newsletter).

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania v nevyhnutnom rozsahu pre účely účtovníctva a štatistiky. Sme oprávnený poskytnúť verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate v anonymizovanej podobe tak, že nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.