Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0.00 

Tag - odrody

Dornfelder

Jedna z najobľúbenejších červených nemeckých odrôd  bola vyšľachtená Augustom Heroldom  vo Weinsberguv roku 1955. Vznikla skrížením novošlachtencov Helfensteiner a Heroldrebe. Názov dostala podľa pána Dornfeldera, ktorý v polovici 19. storočia založil prvú vinohradnícku a vinársku školu v krajine.  

Tramín červený

Starobilá muštová odroda známa už z čias Ríma má blízko k voľne rastúcej lesnej réve. Jej pôvod je však nejasný. Podieľa sa na vzniku mnohých klasických európskych odrôd.

Rulandské šedé

Starobilá muštová odroda sa zrodila pravdepodobne mutáciou Rulandského modrého na území Burgundska. Odtiaľ sa rozšírila na celé územie Francúzska, najmä do oblasti Champagne. V 14. storočí sa dostala na územie Maďarska odkiaľ sa rozšírila k nám i na…

André

Obľúbená moravská odroda bola vyšľachtená vo Veľkých Pavloviciach inžinierom Jaroslavom Horákom. Z jej šľachtením začal v roku 1960, zapísaná do odrodovej knihy bola v roku 1980. André vzniklo skrížením odrôd Svätovavrinecké a Frankovka modrá.  Rozšírené je nielen na…

Cabernet Moravia

Mladá moravská odroda vyšľachtená Lubomírom Glosom v Moravskej Vsi vznikla skrížením odrôd Cabernet Franc a Zweigeltrebe. Do Státní odrodové knihy bola zapísaná v roku 2001, na Slovensku zapísaná zatiaľ nie je.